office@ens-slo.com

Zahtevna demontaža daljnovoda

Za naročnika Elektro Gorenjska smo začeli izvedbo delne demontaže daljnovoda Jesenice – Kranjska Gora

12.06.2017
Konzorcij podjetij Elektro novi sistemi d.o.o. in Mensel d.o.o. je v prvi polovici maja podpisal pogodbo z naročnikom Elektro Gorenjska za delno demontažo 20 kV Daljnovoda Jesenice – Kranjska Gora. Izvedla se bo demontaža jeklenih daljnovodnih stebrov in rušitve temeljev. Daljnovod poteka v zgornji savski dolini delno na zelo strmem pobočju, zato so dela na nekaterih stojnih mestih zelo zahtevna. Ekipa vrhunskih monterjev podjetja Elektro novi sistemi je začela z rušenjem jeklenih konstrukcij daljnovodnih stebrov nad naseljem Hrušica. Zaradi nedostopnosti terena z mehanizacijo se rušitve na tem delu daljnovoda opravljajo ročno. Delovodja Martin Bizjak je še posebej pozoren na varnost monterjev, okoliških prebivalcev, objektov in drugega imetja. Pred začetkom rušenja zato pazljivo pregled okolico vsakega stebra jo zavaruje pred dostopom morebitnih obiskovalcev gozda in z monterji v skupini podrobno načrtuje potek rušenja. Pripravi se tudi koridor, po katerem je mogoče konstrukcijo izvleči do najbližjega možnega prostora za razrez in transport. Vsa oprema se na teh stojnih mestih do lokacije rušenja nosi ročno. Med rušitvijo in premikanjem porušene konstrukcije se uporablja ustrezna vrvna tehnika. Zaradi strmega terena se ves čas del varuje konstrukcijo pred morebitnim zdrsom, saj bi bil ta zelo nevaren, dela se namreč izvajajo nad cesto po kateri poteka normalen promet vozil in drugih udeležencev. Po odstranitvi se jeklena konstrukcija razreže na manjše dele in transportira na bližnjo začasno deponijo, kjer jo prevzame od naročnika izbrano podjetje za zbiranje odpadnih surovin. Po dokončanih rušitvah jeklenih stebrov, bo gradbeni izvajalec porušil še betonske temelje. Pogodba za izvedbo delne rušitve daljnovoda Jesenice – Kranjska Gora je prva pogodba podjetja Elektro novi sistemi za naročnika Elektro Gorenjska, zato se vsi na objektu še posebej trudijo, da bo naročnik zadovoljen z našim delom.  Nazaj