office@ens-slo.com

Soustvarjamo DV Cirkovce – Pince in RTP Cirkovce

Smo del mozaika izvajalcev največjega projekta na prenosnem omrežju Slovenije

18.11.2020
Projekt izgradnje daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce–Pince in RTP 400/110 kV Cirkovce je največji in najbolj pomemben projekt na področju prenosa električne energije v samostojni Sloveniji, ki je bil zaradi svojega mednarodnega pomena uvrščen tudi na seznam projektov skupnega interesa (Projects of Common Interest - PCI). V podjetju Elektro novi sistemi smo ponosni, da smo že od začetka del v RTP Cirkovce pomemben del mozaika izvajalcev na tem zares grandioznem projektu. Res je, da smo bili nominiran izvajalec le v sklopu za izvedbo jeklenih konstrukcij z glavnim izvajalcem Mikomi d.o.o. Vendar smo za različne naročnike: Dalekovod d.o.o., Kolektor Igin d.o.o. ter C & G d.o.o. pustili svoj pečat tako rekoč na vseh sklopih izvedbe del v RTP Cirkovce, vključitvi 110 kV DV v RTP Cirkovce in tudi v zadnjem sklopu, to je gradnji 400 kV v delu, kjer izvajamo prestavitev 220 kV daljnovoda Cirkovce – Žerjavinec. Naše aktivnosti na projektu so se začele z izvedbo dela projekta novih priključnih daljnovodov 110 kV, kjer smo izvajali montažo jeklenih konstrukcij ter elektromontažna dela vključno z montažo OPGW. Še večji je bil naš obseg del na 110 kV kabelskem sistemu, kjer smo z našimi certificiranim monterji položili približno 13 km 110 kV kablov, vgradili 18 kabelskih spojk in 21 kabelskih končnikov. Velik dosežek je bila tudi montaža doslej največji količine jeklenih konstrukcij za novo 400 kV stikališče, ki smo jo opravili učinkovito in natančno, ter z upoštevanjem vseh zahtev varnega dela na višini. Pri montaži smo vseskozi izvajali tudi ustrezne meritve vertikalnosti in celotne geometrije konstrukcij. V 400 kV stikališču smo poleg montaže konstrukcij izvedli tudi vse VN povezave na aparate in portale. Vključeni smo bili še v montažo in spuščanje v pogon sistema lastne rabe, kjer smo izvajali polaganje in povezovanje NN kablov, montažo NN omar v relejnih hiškah in montažo SN celic. V GIS postroju pa smo izvedli montažo vseh kabelskih polic in celotno ozemljitveno mrežo z zbiralkami. Trenutno izvajamo dela na 220 kV Daljnovodu Cirkovce – Žerjavinec, kjer smo dokončali montažo nožnih delov 220 kV DV stebrov. Čaka nas še montaža celotnih stebrov vključno s fiksnimi sistemi za varno vzpenjanje in vsa elektromontažna dela. Naši inženirji, delovodje in monterji so na tem objektu s strokovnim znanjem, odlično organizacijo, skrbjo za varno delo in prizadevnostjo zagotovo dokazali, da smo med najbolj vsestranskimi izvajalci na prenosnem omrežju v Sloveniji. Zaradi njih smo lahko vsi ponosni na naš prispevek k izgradnji tega mednarodno pomembnega objekta.

  • RTP Cirkovce
  • RTP Cirkovce
  • RTP Cirkovce
  • RTP Cirkovce
  • RTP Cirkovce
  • RTP Cirkovce


  Nazaj