office@ens-slo.com

Elektromontažna dela na Daljnovodu Bled - Bohinj

Daljnovod 110 kV + 20 kV RP Bled – RTP Bohinj bo bolj zanesljiv

06.11.2019
Na področju Elektro Gorenjska d.d. izvajamo elektromontažna in druga dela na dvosistemskem daljnovodu 110 kV + 20 kV od razdelilne postaje Bled do razdelilne transformatorske postaje Bohinj. Kot partner v konzorciju, ki ga vodi družba Dalekovod d.o.o. bomo v okviru projekta zamenjali vodnike, izolacijo ter obesno opremo. Skupaj bo zamenjanih 296 izolatorskih verig ter več kot 55 km vodnikov. Posebno zahtevna bo izvedba zaradi kar 16 križanj daljnovoda z regionalnimi in lokalnimi cestami, železnico, ter električnimi vodi srednje in nizke napetosti. Z vidika organizacije del in varnosti pri delu je poseben izziv sekcijsko delovanje daljnovoda, ker ga zaradi njegove pomembnosti za napajanje posameznih predelov ni mogoče v celoti izključiti. Zato je pri izvedbi tega projekta še posebej pomembno odlično sodelovanje z naročnikom. Po končani obnovi, bo daljnovod zagotavljal večjo zanesljivost dobave električne energije gospodarskim družbam in gospodinjstvom na področju od Bleda do Bohinja. 0 kV

  • DV Bled Bohinj
  • DV Bled Bohinj


  Nazaj